Jag är populärare än Mats Sundin!

Ja, åtminstone enligt Google.


Inspirerad av Niklas text om google-sökningar så gjorde jag en sökning på "Mats Andersson" och såg att jag kom först. En sökning på Andersson visade Klocklös i Tiden på 25:e plats och slutligen, en sökning på Mats visade Klocklös i Tiden på en 44:e plats. Mats Sundin hamnade på platsen efter. :)


Glad Påsk!

Andra blogganteckningar i kategorin Internet.

Torsdag 2003-04-17 17:48
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info