Nicholas Berg

Jag vet att det är någonting att skämta om och jag har tidigare inte nämnt halshuggningen av Nicholas Berg mest för att det är så vedervärdigt att jag inte vill tänka på det. (Blundar man så finns det inte-syndromet)

Men med anledning av det Erik skrev och att jag tidigare försökt imitera skvallerpressen så gör jag det ändå:

MyMarkup-Erik kände Nicholas Berg!!


Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Fredag 2004-05-14 19:24
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info