Ingen bra rubrik..

P3´s hemsida såg jag den här rubriken idag:Inte riktigt bra va?

Andra blogganteckningar i kategorin Internet.

Tisdag 2005-01-04 21:45
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info