A whiter shade of pale-tvisten löst

Som Jonas på Blind Höna skrev för ett och ett halvt år sedan (på dagen faktiskt!) så blev det till slut en rättstvist om keyboardisten Matthew Fisher har rätt till royalties för A whiter shade of pale, vars orgelslinga han skrivit.

Idag kom domen och Fisher fick rätt. Domstolen beslutade att han ska få 40% av intäkterna för låten.

Nu väntar vi bara på jubelrop från Procol Harums största fan i den svenska bloggosfären.

Andra bloggar om: , , ,


Andra blogganteckningar i kategorin Musik.

Torsdag 2006-12-21 14:42
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info