Fan också..

Den här kan mycket väl vara en av de bästa blogganteckningar jag sett. Och den är skriven på en av Expressenbloggarna. J-vla Linda, varför kan du inte vara så trist och tråkig som jag förväntar mig?UPDATE 2005-06-01!
Eftersom det Expressen kallar permalänkar inte är fungerande permalänkar så visas inte anteckningen jag syftar på längre.

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Torsdag 2005-05-12 22:05
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info