Permalinks

I den värld där allt är perfekt har alla bloggar permalänkar. Nu är den värld vi lever inte långt i från perfekt, men den blev lite bättre idag när Klipspringer började använda sig av dessa.


Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Fredag 2003-03-07 23:35
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info