Datum som inte finns!

Datum som inte finns är vanligare än man kan tro! En sökning på svenska sidor på Google ger följande skrämmande resultat!

30 februari: 2720 träffar
31 februari: 133 träffar
31 april: 710 träffar
31 juni: 979 träffar
31 september: 741 träffar
31 november: 510 träffar

Skrämmande är bara förnamnet... :)

Andra blogganteckningar i kategorin Internet.

söndag 2005-06-12 13:21
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info