No shit, Sherlock!? del II

Ingvar Oldsberg: "Jag är rädd att jag kan dö".
Du kommer att dö, Ingvar. Förr eller senare.

Michael Trecher: "Att vara sig själv viktigt för ledare."
Vem skulle du annars vara?

Zlatan: "Först trodde jag inte att den gick in för det blev så tyst men sen förstod jag."
Hur brukar en fanatisk hemmapublik reagera när motståndarna gör mål?

Vad är "No shit, Sherlock!?" för något?Andra blogganteckningar i kategorin No shit, Sherlock!?.

Torsdag 2005-09-08 16:40
Skriv en kommentar!

Kommentarer:1. Henke

ADODB.Field error ´800a0bcd´

Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

/blogg/kommentarrss.asp, line 33

2005-09-08 21:19

2. Mats Andersson (Klocklös i Tiden)

*suck* Är det inte det ena flödet så är det det andra...

2005-09-08 21:25

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info