Mycket roligt

Här och här finns det många roliga kommentarer hämtade från IRC-logglistor.

Via: deep|edition via Bad girl journal


UPDATE!

Karolina Lassbo presenterar rolig svengelska


Andra blogganteckningar i kategorin Humor.

Fredag 2006-03-10 13:07
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info