Veckans Kent-noteringar

FF´s placering på svensktoppen: 8

Vapen & Ammunitions placering på försäljningslistan: 14


Andra blogganteckningar i kategorin Musik/kent.

Söndag 2003-03-30 13:17
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info