Omorganisation

När jag började blogga för ett drygt halvår sedan så gick det bara att skicka en anteckning per dag. Dessutom sparades de inte i Access utan som textfiler vilket gjort att de inte riktigt räknats in i min statistik och dessutom inte varit sökbara.Igår körde jag igenom de sista 50 anteckningarna i min omvandlare så nu kommer även dessa sidor upp vid en sökning.Huruvida statistiken 286 anteckningar och 400 kommentarer stämmer vill jag däremot ha osagt. Jag tycker det låter väldigt mycket med nästan 1.4 kommentarer per inlägg, speciellt som det dröjde en månad eller så innan kommenteringsfunktionen fungerade ordentligt.(Vid en senare koll visade det sig vara 297 anteckningar och 357 kommentarer. Eftersom jag svarar på i stort sett varje kommentar borde detta ge knappt 180 "äkta" kommentarer på 297 anteckningar eller knappt två kommentarer på tre anteckningar.)


Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden/Min blogg.

Tisdag 2003-06-17 14:31
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info