EMU eller inte

Jag tänker inte ge mig in i någon debatt om huruvida Sverige ska gå med i EMU eller inte. Jag har inte försökt ta reda på fördelar och nackdelar med att gå med respektive stå utanför. (Fast är det inte så att Sverige kommer att gå med ändå, oavsett vad folkomröstningen visar?)Vad jag tänkte skriva om är hur vårt tankesätt kommer att klara en omställningen till euro. När vi reser utomlands tänker vi fortfarande i kronor. Någonting kostar så och så mycket av landets valuta, det blir ungefär 55 svenska kronor, det går åtta kronor på en dollar osv.Hur lång tid tar det att uteslutande tänka i euro? När försvinner kronans värde ur ens medvetande? Någon som bott utomlands en längre tid som kan svara kanske?


Andra blogganteckningar i kategorin Livet/Funderingar.

Lördag 2003-07-05 12:32
Skriv en kommentar!

Kommentarer:1. Bengt O. Karlsson (Euroblog-Perspektiv Europa)

Det är väldigt individuellt. Många människor, speciellt yngre, klarar det praktiskt taget omedelbart, andra kommer aldrig ifrån omräkningen. Jag märker att här i Wien har en del butiker -men de är ganska få- fortfarande dubbel prismärkning. Själv har jag bott eller vistats längre tid i flera olika länder och tycker att det går ganska fort att anpassa sig. Men fortfarande, när jag är i Sverige, gör jag ganska ofta en mental omräkning till Euro, åtminstone om det gäller anskaffning av mera kostsamma föremål.
Det är säkert så att Sverige kommer att byta valuta men folkomröstningen lär väl försena denna procedur med ca 3 år, det är mitt tips. Jämför vad som hände med högertrafik och kärnkraft!

2003-07-05 13:29

2. Mats Andersson (Klocklös i Tiden)

Intressant att en del människor aldrig helt övergår till den nya valutan utan räknar om. Kronans värde sitter tydligen hårdare inpräntat än jag trodde och ditt resonemang om att yngre skulle ha lättare för att göra omställningen tyder ju på att ju längre man haft en specifik valuta, desto värre är den att göra sig av med.

Ja, man kommer osökt att tänka på kärnkrafts- och högeromläggningsomröstningarna. "Fel svar" fördröjer bara besluten.

2003-07-05 13:36

3. Peter (Nätkreatur)

I början räknade jag snabbt om euron till finska mark och det här var inget problem utan bara trevlig hjärngymnastik. Snabbt lärde man sig vissa produkters rätta pris i euro och 20 euro blev "ungefär lika mycket som en ny cd" och eftersom en hel del produkter kostar jämna pengar blev 17 euro "en gammal hundralapp". Vi hade i Finland en övergångsperiod (före euron) då alla priser i butiken stod både i mark och euro och dessutom ordnade myndigheterna en massa euro-propaganda på förhand. Idén med propagandan var att alla skulle veta t.ex. hur mycket en mjölk kostar i euro, men det här fungerade inte hemskt bra på mig eftersom jag annars heller inte vet vad en mjölk och annan mat kostar - man behöver mat och då är det onödigt att se på prislappar i butiken. När dom här bekanta summornas antal blev större blev euronas betydelse mycket klarare och enklare. När man talar om summor man inte är van att se brukar jag (och många andra) räkna om. T.ex. bostadspriser följer jag inte med och skulle säkert i början räkna om till mark tills jag blivit van.

Nu har euron funnits i 18 månader och jag är helt van och trivs mycket bra med den. Det här betyder inte att jag _uteslutande_ ännu skulle tänka i euro, men när jag hör att biffen kostar 15 euro känner jag dess värde och utan att räkna vet jag dessutom att det motsvarar 90 mark. M.a.o. tänker jag ännu i båda valutorna men normalt utan att behöva räkna.

2003-07-05 14:28

4. Bengt O. Karlsson (Euroblog-Perspektiv Europa)

Peters inlägg fick mig att komma ihåg att det var ganska många jippon här i Österrike, bl.a. hade man varje dag en telefontävling i TV där folk fick välja bland ett antal dagligvaror och försöka komma så när 50 euro som möjligt. Den som vann fick naturligtvis sakerna.

2003-07-05 17:20

5. Mats Andersson (Klocklös i Tiden)

Peter: Intressant att läsa dina tankar om det. Jag tror att jag kommer att göra på samma sätt som du, att tänka i båda valuterna och veta värdet i både kronor och euro, men utan att räkna. Jag har lätt för siffror. :)

Bengt: Då finns det kanske risk för att vi får se program som Euro-Lotto och liknande i väntan på införandet här hemma då.. Håhåjaja...

2003-07-06 00:28

6. nalle puh

jag vill ha mer nackdelar om kärnkraftverk på den här sidan. tack från alla i sjumila skogen.

2005-02-11 13:25

7. Mats Andersson (Klocklös i Tiden)

Nalle Puh: Det kommer du tyvärr aldrig att få se eftersom jag är FÖR kärnkraft¨.

2005-02-11 22:25

8. Anders Andersson

Massmedia bär skulden till att skattepengar förstörs och att många blir arbetslösa. Massmedia är partisk och har aldrig redovisat något positivt från kärnkraftverken eller vad de har kostat att bygga upp eller vad det kommer att kosta samhället i sin helhet att avveckla kärnkraftverken, skattepengar som bara kastas bort, ren kapitalförstöring. Vi har ont om arbetstillfällen och varje förlorat arbetstillfälle är en tragedi. Varje bortkastad skattekrona är också en tragedi inte bara för oss här i Sverige utan även för barn i tredje världen som förlorar bidrag från oss.
Det har naturligtvis funnits ca 50% av Sveriges och Danmarks befolkning som är för kärnkraftverk. Men de har inte fått komma till tals och skulle de intervjuas så har de blivit sönderklippta och behandlade som miljöbovar och samhällsfiender. I själva verket är det så att vi har mycket av vår välfärd att tacka kärnkraftverken för, Danmark har våra kärnkraftverk att tacka för att de inte har sämre miljö än vad dom redan har med sina kolkraftverk osv. Allt detta har vi journalisterna att tacka för, i vissa fall är journalister samhällets fiender, t.ex. när de partiskt redovisar sina högst personliga åsikter som om det var majoriteten av befolkningens åsikter. Journalister behöver bättre utbildning och mer regler för att kunna utföra ett arbete som speglar hela samhället, massmedia är inte ett redskap för journalister att framför sin grupps talan, journalister skall arbeta opartiskt och ge alla lika stort utrymme och chans att redovisa sina åsikter på ett sakligt och korrekt sätt.

2005-06-01 08:20

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info