José Gonzales

Enligt Aftonbladet är José Gonzales version av The knifes Heartbeats den femte bästa i år. Jag ska inte uttala mig eftersom jag inte hört de som ligger på de fyra första platserna.

Andra blogganteckningar i kategorin Musik.

Tisdag 2003-08-12 21:22
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info