Aftonbladet har sensationella uppgifter!

(Man kanske skulle läsa artikeln också så att man insåg att det faktiskt var ett uttalande av Anna Lindh efter attacken.)

Andra blogganteckningar i kategorin Övrigt/Politik/Anna Lindh.

Tisdag 2004-01-13 17:42
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info