Citat

"Bättre high-tech än otäck!"
Andra blogganteckningar i kategorin Humor.

Torsdag 2003-02-06 09:10
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info