NaNoWriMo, dag 4

Antal ord totalt: 14 638.
Antal ord idag: 1 191.

Vad är NaNoWriMo? Läs min första anteckning om projektet.

Andra blogganteckningar i kategorin Skriva.

Torsdag 2004-11-04 22:48
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info