Vad är du värd?

Jag är värd $1,848,030.00.

Vad är du värd?


Andra blogganteckningar i kategorin Internet.

Söndag 2003-04-20 15:18
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info