Internet killed the video star

Den här videon (inget att rekommendera för modem) var inte helt tråkig.Andra blogganteckningar i kategorin Internet.

Söndag 2003-06-29 22:47
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info