Översättare

Varför har inte översättare bättre koll? Eller gör de så här bara för att jävlas?


I den bok jag läser nu refererar man både till triologin om Härskarringen och till filmen Matrix. Det är bara det att översättaren inte använder de namn och uttryck som används i de svenska översättningarna av vare sig böckerna eller filmen.


Bilbo Baggins bor i Shire och är på väg till Mistery Mountains.


Filmen Matrix heter Matrisen.


Gillar översättaren inte Åke Ohlmarks översättning av Härskarringen och är Matrisen en protest mot Hollywood?


Eller är det bara ett sätt att jävlas på?

Andra blogganteckningar i kategorin Böcker.

Söndag 2003-07-13 19:52
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info