Värdelöst vetande?

Om man har huvudvärk tar Andreas Soneryds debut "En skejtares dagbok" ungefär två och en halv timme att sträckläsa.

Andra blogganteckningar i kategorin Böcker.

Torsdag 2004-09-23 18:44
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info